Aktywność zawodowa

ERRA Regulatory Innovation Day (ERID)
Poznań, maj 2016

Mój udział w panelu dyskusyjnym na temat: Innowacje, start-up, finansowanie i aspekty regulacyjne, w ramach INNOPOWER na MTB Poznań w maju 2016roku.

15310_900x675

Link do Innopower

Moderator:  Marcin Burda – Director, London Office – Barclays Investment Bank

Paneliści:

Antonio Vidigal – President of EDP Innovation, EDP-Energias de Portugal, S.A.
Witold Sugalski – Director of Development and Innovation at GK PGE, Poland
Agnieszka Okońska – Director of the Finance and Regulation Division ENERGA OPERATOR SA
Dr. Michał Turczyk – Director in  R&D and Government Incentives team, Deloitte
Susanne Nies – manager, Corporate Affairs, ENTSO E

Omówienie wątpliwości organów regulacyjnych i instytucji finansowych; jak „zapewnić”, by wspieranie nowych innowacyjnych technologii i rozwiązań przyczyniało się do lepszego zaspokajania potrzeb regulacyjnych systemu i interesów konsumentów.  Prezentacja podejścia organów regulacyjnych do sposobów wykorzystania konkurencji do wspierania innowacji przy jednoczesnym zapewnieniu równych szans oraz sposobów dzielenia się ryzykiem związanym z prowadzeniem działań w zakresie badań i rozwoju oraz wdrażaniem innowacji przez twórców rozwiązań, firmy energetyczne i użytkowników końcowych).