GOODREADS 2018 READING CHALLENGE

Zapraszam wszystkich moich znajomych (a także nieznajomych) do podjęcia wyzwania w 2018 roku. Być może na postanowienia noworoczne jest już trochę za późno, ale na rozpoczęcie tego konkretnego wyzwania NIGDY nie ma złej pory. Mój Goodreads Challenge na ten rok - to 30 książek (w tym minimum 50% w języku angielskim). Cennym narzędziem, które pozwoli … Continue reading GOODREADS 2018 READING CHALLENGE

Looking for a new job

Starting my new adventure with Ivy Exec Mentoring Program I am really surprised how many people have a problem finding a new job. I am not a career coach neither I don't have experience in recruiting, but I made some research in this problem area. Additionally, I know a little bit how the business world works from … Continue reading Looking for a new job

Create Your Own Charisma

Psychology of power has proven many times that a charismatic leader (leader) can count on the direct obedience of his subordinates. If you want to bring others to this, get to work. Add yourself charisma! What is charisma? The term charisma (by Wikipedia) (/kəˈrɪzmə/; pl. charismata, adj. charismatic) has two senses: (1) compelling attractiveness or charm … Continue reading Create Your Own Charisma

Dodaj sobie charyzmy!

Psychologia władzy udowodniła wiele razy, że charyzmatyczny prowadzący (lider) może się liczyć z bezpośrednim posłuszeństwem swoich podwładnych. Jeżeli chcesz doprowadzić innych do tego, weź się do pracy. Dodaj sobie charyzmy! Czym jest charyzma? Charyzma (wg Wikipedia) (gr. chárisma „dar”) – termin zaczerpnięty z teologii, gdzie określał jednostki obdarowane łaską boską, “darem bożym”, obecnie rozumiany jest jako: … Continue reading Dodaj sobie charyzmy!

How quickly and effectively raise the qualifications?

What are the MOOC courses? MOOC is an acronym for Massive Open Online Courses. Characteristic features of these  courses are as follows: - those courses are online; - they do not require fulfilment of any formal conditions for admission; - they have no limit of participants; - they are free (sometimes paid, but fees are … Continue reading How quickly and effectively raise the qualifications?

Jak szybko i efektywnie podnieść kwalifikacje?

Czym są kursy MOOC? Charakterystyczne cechy tych kursów są następujące: - są to kursy online; - nie wymagają spełnienia żadnych formalnych warunków przyjęcia; - nie posiadają limitu uczestników; - są darmowe (czasami płatne, ale opłaty są niewysokie); - nie powodują uzyskania punktów zaliczeniowych. W 2012 r. kilka znaczących uniwersytetów amerykańskich we współpracy z firmami prywatnymi zaczęło prowadzić … Continue reading Jak szybko i efektywnie podnieść kwalifikacje?