How to control the mailbox

In this post you will find out: How to deal with a large number of emails. In the next one (already tomorrow): How to prevent the receipt of excess e-mail. How to set standards for outgoing and incoming messages. How to process information more efficiently. The source of the greatest amount of fatigue and stress … Continue reading How to control the mailbox

Jak zapanować nad pocztą elektroniczną

W tym wpisie dowiesz się: Jak radzić sobie z dużą liczbą e-maili. W następnym (już jutro): Jak zapobiegać otrzymywaniu nadmiaru poczty elektronicznej. Jak określać standardy dla wiadomości wychodzących i przychodzących. Jak sprawniej przetwarzać informacje. Źródłem największego przemęczenia i stresu w życiu zawodowym jest niewątpliwie ilość informacji jaką co dzień jesteśmy zmuszeni przyswajać. W ostatnim czasie głównym winowajcą jest tu poczta elektroniczna. Wiele … Continue reading Jak zapanować nad pocztą elektroniczną

How to successfully improve your efficiency

All the training I have ever taken in my professional life, most appreciate was the Personal Efficiency Program (PEP - The Personal Efficiency Program®). I've never hired so useful knowledge, which I use every day and that in a huge way not only improved my effectiveness at work, but most of all give me much greater … Continue reading How to successfully improve your efficiency

New year is time to begin

What do you want to do with your life in the New Year 2017? New Year's resolutions is not a cliché. Many famous people from the world of business and science do it every year and try to keep their implementation. Even if our goals are repeated once again, there is no reason to resign. … Continue reading New year is time to begin

5 zasad zarządzania czasem według Onckena!

Zarządzanie czasem zacznij od naturalnej selekcji małp! Czy należy strzelać do małp? W połowie lat siedemdziesiątych pracownicy Harvardu opracowali „Pięć zasad karmienia i opieki nad małpami”. To nie jest wbrew pozorom praca z zakresu zoologii lecz z dziedziny zarządzania czasem, opublikowana w Harvard Business Review. Według tej koncepcji „małpy” to są sprawy do załatwienia, a … Continue reading 5 zasad zarządzania czasem według Onckena!