Kobiety z energią

Nasza społeczność na Google+

kobiety-logo

Kobieca twarz energetycznego biznesu (maj 2016)

Blisko 60 kobiet z polskich i zagranicznych firm, urzędów oraz organizacji wzięło udział w zorganizowanym przeze mnie spotkaniu “Kobiety z energią”, które w ramach ENERGY FUTURE WEEK sponsorowała ENERGA SA.

Zobacz relację video

W dyskusji na temat roli kobiet w biznesie, pozycji pań w branży energetycznej, zarówno w Polsce, jak i za granicą wzięły udział m.in.:
– Małgorzata Mika-Bryska – Zastępca Dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii,
– prof.dr hab. inż. Aleksandra Rakowska – Politechnika Poznańska,
– dr Joanna Maćkowiak-Pandera, Prezes Forum Energii,
– Susanne Nies – Dyrektor ds. korporacyjnych European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E),
– Iana Dreyer – ekspert w dziedzinie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego Institut Montaigne,
– Marzena Strzelczak – Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu,
– Anna Panasiuk-Dzielska – EY Polska,

Celem spotkania było rozpoczęcie szerokiej i otwartej debaty o roli kobiet w światowej energetyce (dotychczas silnie zdominowanej przez płeć męską) ale też mocy kobiet w biznesie. Debata, która przekształciła się w naturalny sposób w networking, to niewątpliwie początek cyklu regularnych spotkań, w ramach których uczestniczki zadeklarowały chęć wymiany doświadczeń, poglądów, wiedzy, a przede wszystkim możliwość nawiązywania cennych kontaktów biznesowych, bez których dziś trudniej funkcjonować na polu zawodowym i społecznym.